Jawapan

2016-10-19T17:30:11+08:00
1. Objektif kajian
·         Mengenalpasti isu-isu perpaduan kaum secara umum ·         Mengenalpasti kepentingan perpaduan kaum kepada negara ini ·         Menghuraikan cabaran dan kekangan dalam usaha mengekalkan perpaduan kaum di negara ini ·         Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengekalkan dan memantapkan perpaduan kaum di Malaysia 2. Menetapkan kaedah kajian ·         Membaca akhbar tempatan ·         Merujuk buku teks atau rujukan ·         Melayari internet berkaitan dengan isu perpaduan
3. Menetapkan tajuk – perpaduan kaum di Malaysia
4. Menyediakan kerangka kasar penulisan
Kerangka awal
a. Tajuk rencana- Perpaduan kaum di  negara ini b. Nama penulis – nama awak c. Isi kandungan
Pengenalan isu perpaduan secara umum Dasar pecah dan perintah British Sistem pendidikan zaman british Pendudukan Jepun Peristiwa 13 Mei
Kepentingan perpaduan kaum ( huraikan 3 aja) -          mewujudkan masyarakat harmoni dan aman -          memelihara kedaulatan Negara -          mewujudkan perasaan cinta kepada Negara/ patriotism -          meningkatkan imej Negara di mata dunia -          membangunkan ekonomi negara -          mengekalkan kestabilan politik -          membina masyarakat yang saling menghormati
Faktor yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan kaum ( huraikan 3 aja ) Peristiwa 13 mei Sistem pendidikan penjajah Penubuhan parti politik Isu perkauman ( bahasa , budaya , pendidikan , agama , kerakyatan Dasar pebdidikan kebangsaan

Cabaran mengekalkan perpaduan kaum ( huraikan 3 aja ) kewujudan pelbagai aliran sekolah - parti politik berasaskan kaum - kesan dasar penjajahan british Sikap individulistik dalam masyarakat Penyalahgunaan media sosial – menimbulkan isu sensitif Campurtangan kuasa luar

Langkah untuk mengekalkan dan menetapkan perpaduan kaum di Malaysia ( huraikan 3 aja ) Kempen kerajaan Program RIMUP Gotong royong Rumah terbuka Sambutan perayaan Program sukan Slogan I Malaysia Aktiviti kokurikulum
Membuat rumusan -          Keamanan dan kesejahteraan negara sentiasa terjamin -          Berdasarkan peristiwa sejarah lama (  ) kita wajar ........ -          Memahami dan menghayati peristiwa sejarah negara