Jawapan

2016-10-19T19:52:37+08:00
100%-85%=15%

15%=6 soalan

6x100/15=40

C.40

2016-10-20T12:25:14+08:00
% soalan salah = 100% - 85%
                         = 15%

menjawab soalan salah = 15/100 × jumlah soalan
                                    6 = 15/100 × jumlah soalan
jumlah soalan = 6 × 100/15
                       = 40 soalan                      (C)