buat soalan ??
a - b = -3 3a - 4b =-5
a-b=-3(x3)
3a-4b=-5
3a-3b=-9
3a-4b=-5
---------------
b=-4
~~~~~~~~~~~~~
a-b=-3, b=-4
a-(-4)=-3
a+4=-3
a=-3-4
a=-7

Jawapan

2014-08-04T22:56:33+08:00
2014-08-04T23:00:41+08:00
A-B=-3 3A-4B=-5
A-B=-3+3A-4B=-5
((NK JWPN TRS JGA KE?