Dalam rajah di sebelah, pentagon APQRS ialah imej pentagon ABCDE di bawah suatu pembesaran pada pusat A. Diberi luas pentagon ABCDE ialah 20cm² dan luas pentagon APQRS ialah 80cm².

a) cari faktor skala pembesaran itu.
b) jika pentagon APQRS dibesarkan dengan faktor skala 1 per 1 per 2, berapakah luas imejnya?

1

Jawapan

2014-08-05T21:11:24+08:00
A)  \frac{20}{80}
 \frac{1}{4}

b) 1 \frac{1}{2}
 \frac{3}{2}
luas imej = ( \frac{3}{2})² x 80 cm²
luas imej =  \frac{9}{4} x 80 cm²
              = 180cm²

#maybe ?
Whatever it is, thank you for helping me! :D
haha ~ i just tried my best to answer the question xD
In shaa Allah betul haha anyw thanks again ;) hikhik
u're welcome :D