Seorang petenak memelihara ayan , itik dan kambing ... bilangan itik adalah 185 lebih dari pada ayam .. bilangan kambing adalah 675 kurang daripada bilangan itik ...

berapakah jumlah bilangan petenak tersebut ?
(A) 4 213 (C) 3 197
(B) 4 203 (D) 2 366

1
Tiada jawapan. dalam pilihan. Bilangan penternak = 1
Bilangan haiwan ternakan...
Ayam = x;
Itik = y;
kambing = z;
Itik; y = x + 185;
Kambing; z = y - 675 = (x + 185) - 675 = x - 490
Jumlah Haiwan; T = x + y + z = (x) + (x + 185) + (x - 490) = 3x - 305.

@ x = (T+305)/3;
If T=4213; x=1506;
If T=4203; x=1502.67;
If T=3197; x=1167.33
If T=2366; x=890.33.

Jawapan = A
ni soalan percubaan upsr tahun ni
ayam+A

Jawapan

2014-08-06T13:50:39+08:00
Jawapan bgi soalan ini ialah A
6 4 6