Jawapan

2017-01-11T22:04:52+08:00
Kepentingan bukan perniagaan kepada perniagaan:1. Menyediakan kemudahan asas.
2. Menyediakan tapak perniagaan.
3. Memberi perlindungan dan keselamatan.
4. Mengurangkan masalah sosial.
5. Menyediakan maklumat-maklumat dan memberi khidmat masyarakat.

Kepentingan perniagaan kepada bukan perniagaan:
1. Membiayai aktiviti bukan perniagaan seperti cukai, derma.
2. Menyediakan barangan dan perkhidmatan.
3. Membantu dalam menyediakan infrastruktur awam.
4. Menggunakan perkhidmatan bukan perniagaan.