1. Kesan positif.

~pertambahan peluang pekerjaan
~peningkatan taraf hidup
~peningkatan taraf pendidikan
~peningkatan kemudahan asas/infrastruktur
~peningkatan kemudahan rekreasi/riadah

2. Kesan negatif.

~kesesakan lalu lintas
~pencemaran udara
~pencemaran air
~pencemaran bunyi dan bau
~peningkatan suhu
~pulau haba
~banjir kilat
~masalah perumahan setinggan
~pembuangan sisa pepejal

Jawapan

2014-09-19T23:19:05+08:00
  i) Pencemaran Air
  ii) Pencemaran Udara
  iii) Pencemaran Bunyi