Peluru itu terkena dan ditanam dalam sasaran yang berjisim0.387 kg.
(i) Jika peluru terkena sasaran itu dengan halaju 200 m s-1, berapakah momentum peluru pada ketika itu? (ii) Hitungkan halaju gabungan sasaran dengan peluru selepas peluru itu terperangkap dalam sesaran. Please help me!

1

Jawapan

2015-08-20T01:40:13+08:00