Isi padu penuh air dalam bekas A adalah 224 liter lebih daripada isi padu penuh air dalam bekas B. Isi padu air dalam kedua-dua bekas di atas adalah sama. Separuh daripada isi padu air dalam bekas A ialah 280 liter. 20% 1 3 BEKAS A BEKAS B Hitung jumlah 80% daripada air dalam bekas B dan 75% daripada air dalam bekas A. Jawapannya 688·8 liter

Sesiapa tolong terangkan Urgent

2

Jawapan

2015-09-20T13:28:33+08:00
Step Pertama : 75/100X224:168
                      80/100X224:179.2

step Kedua     : 179+179.2:358.2

Step Ketiga     : 688.8-358.2:330.6

Step Keempat : 330.6+358.2:688.8
2015-09-20T18:12:14+08:00
1/2 x A = 280
A = 560

20% A = 1/3 B
20/100 x 560 = 112

1/3 x B = 112
B = 112 x 3
B = 336

80% B
= 80/100 x 336
= 268.8

75% A
= 75/100 x 560
= 420

jumlah = 268.8+420 = 688.8 liter