Apakah jawapan buku teks tingatan 1 bab 5 muka surat 89 soalan 3?(Berdasarkan carta di bawah, huraikan faktor geogarfi yang menyebabkan Melaka menjadi pusat perdagang antarabangsa .)Cikgu saya mahu kami tulis dalam karangan.[TT^TT]

1

Jawapan

2014-03-28T19:09:37+08:00
Melaka menjadi  kawasan perdagang kerana kedudukannya di Selat Melaka dan terlindung daripada angin monson.Ia juga menjadi laluan bagi perdagang bagi mencari tempat yang selamat.