Sediakan satu syarahan yang mengandungi maklumat yang berikut:-
1. Cara negara kita memanfaatkan kepelbagaian kebudayaan masyarakat untuk kemajuan dan kemakmuran negara (5 manfaat)
2. Cadangkan 5 peranan warganegara negara ini untuk mengekalkan kemajuan dan kemakmuran negara demi kepentingan Malaysia dan dunia

1

Jawapan

2014-03-28T19:11:20+08:00
Anda patut banyak membaca buku,
3 5 3