Matematik tambahan
1. diberi 2 dan m adlah punca persamaan (2x-1) (x+3), di mana k ialah pemalar, cari nilai bagi k dan m

2. Salah satu daripada punca persamaan kuadratik 2x^{2} - qx= -24 dalah satu pertiga punca yang satu lagi. Cari nilai-nilai yg mengkin bagi q

1

Jawapan

2015-03-10T16:35:37+08:00
1-soalan tiada jawapan
2-lain kali buat soalan dgn betol ... okey.. xoxo...