Jawapan

2015-04-19T21:38:30+08:00
Lapan juta tuju ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh ribu Cerakinkan: 8000000+700000+20000+3000+400+60+5=8723465