Jawapan

2015-06-01T22:50:49+08:00
Guna formula 2 \pi r

2 \pi r=66
2× \frac{22}{7} ×r=66
 \frac{22}{7} ×r=33
r=10.5