Jawapan

  • asa
  • AntiSpammer
2015-06-08T12:20:15+08:00
10kg × 1000 = 10000g

6kg 360g = 6360g

10000g - 6360g = 3640g
2015-06-08T12:32:07+08:00
Beras yg telah dimasak = 10 kg - (6 kg + 360 g)
                                      = 10000 g - (6000g + 360 g)
                                      = 10000 g - 6360 g
                                      = 3640 g