Apakah cara yang digunakan oleh Raffles untuk mendapatkan Singapura? , A. Raffles telah menipu Sultan abdul Rahman, B. Raffles telah meminta bantuan British untuk menyerang Johor, C. Raffles telah menghalau Sultan Abdul Rahman, D. Raffles telah menabalkan Tengku Hussein sebagai Sultan Johor

1

Jawapan

2015-06-15T23:49:02+08:00
 D. Raffles telah menabalkan Tengku Hussein sebagai Sultan Johor