Pertikaian di antara Belanda dengan British wujud berikutan pendudukan British di Singapura. Bagaimanakah kedua-dua pihak tersebut menyelesaikan masalah mereka? , A. Melalui perjanjian, B. Melalui peperangan, C. Bantuan dari luar, D. Hubungan diplomatik ditamatkan

1

Jawapan

2015-06-17T19:17:18+08:00