Jawapan

2016-03-21T19:38:45+08:00
1. menyediakan prasarana asas yang lengkap di dalam dan luar bandar untuk mengawal faktor migrasi penduduk dari luar bandar ke dalam bandar.

2. menyediakan peluang pekerjaan bagi penduduk luar bandar

3. mempelbagaikan industri luar bandar

4. mempesatkan perkembangan kawasan perumahan di kawasan luar bandar bagi menampung saiz penduduk yang semakin membesar