Terangkan kesesuaian ciri bahan penyejuk supaya peti sejuk boleh berfungsi dengan cekap.??

1) bahan penyejuk: a) p
b) q
c) r

2)haba pendam tentu pengewapan: a) 1.5 darab 10 kuasa 5
b) 7.6 darab 10 kuasa 5
c) 4.5 darab 10 kuasa 5

3) takat didih: a) 35 darjah
b) 10 darjah
c) -10 darjah

Nyatakan bahan penyejuk manakah patut dipilih a / b / c dan terangkan.??

1

Jawapan

2014-07-01T16:51:22+08:00
A kerana lebih sesuai degan kritia yg diberikan