Jawapan

2015-06-24T18:11:14+08:00
I think "hamkke"... Ryte uh ???