Perdagangan
1. Maklumat berikut berkaitan dengan 2 jenis pengeluaran

x = seorang petani menanam sayur untuk memenuhi keperluan keluarganya
y = seorang peladang menanam pisang untuk dipasarkan bagi memenuhi permintaan penduduk setempat

BEZAKAN ANTARA JENIS PENGELUARAN X DAN Y

1

Jawapan

2015-07-08T17:14:48+08:00
Pengeluaran X = Pengeluaran Langsung
                       = pengeluaran untuk keperluan sendiri dan keluarga
                       = saiz kecil-kecilan


Pengeluaran Y = Pengeluaran Tidak Langsung
                      = pengeluaran untuk tujuan perniagaan
                      = saiz besar-besaran