Beberapa etnik bumiputera di Sarawak masih mengamalkan kepercayaan animisme, Antara yang berikut manakah menerangkan tentang kepercayaan tersebut?, A. Semua fenomena semula jadi mempunyai penjaga yang mesti dipuja, B. Makhluk ghaib mempunyai pertalian kekeluargaan dengan manusia, C. Roh nenek moyang hendaklah dipuja sebagai mengenai mereka, D. Semua benda di atas muka bumi mempunyai semangat dan roh

1

Jawapan

2015-07-14T01:25:28+08:00
Jawapannya D. Untuk mudah ingat animisme = bunyinya seolah 'animate objek'