Harga tiket untuk suatu persembahan ialah rm25 bagi seorang dewasa dan rm15 bagi seorang kanak-kanak.
sebuah keluarga dengan x orang dewasa dan y orang kanak-kanak telah bayar rm110 untuk tiket mereka.
bentukkan satu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan pernyataan di atas.

1

Jawapan

2015-08-01T23:48:05+08:00
X:2 orang
y:4 orang
persamaan linear:
2:4
1 5 1