[PT3] Carta pai menunjukkan bilangan komputer yang dijual oleh 4 buah kedai Q(34%), R(10%), S(40%), dan T(16%). Kedai S telah menjual 360 buah computer. Berapakah jumlah komputer yang telah dijual oleh 4 buah kedai itu? A.900 / B.306 / C.144 / D.90

1

Jawapan

2015-08-10T21:16:25+08:00
D.900 buah komputer 

= 100%÷40%×360 = 900