[PT3] Sebuah kotak mengandungi bola berwarna biru, merah, kuning, hijau dan ungu. Bola biru ada 44 biji. Bola merah lebih 4 biji daripada bola kuning. Purata bagi bola hijau, kuning dan ungu ialah 58. Hitung jumlah semua bola itu. A.106 / B.150 / C. 232 / D.280

1

Jawapan

2015-08-11T11:54:46+08:00
Purata hijau, kuning dan ungu = 58
Jumlah hijau, kuning dan ungu
= 58 X 3
= 174 biji

Bola merah
= 58 + 4
= 62 biji

Bola biru = 44 biji

Jumlah semua
= 174 + 62 + 44
= 280 biji (D)