Jawapan

  • asa
  • AntiSpammer
2015-08-24T19:37:13+08:00
 \frac{3}{4}  ÷ 4 = 2  \frac{3}{4} bahagi \frac{4}{1}
                                           = 2 \frac{3}{4} darab \frac{1}{4}
                                           =  2\frac{3}{16}