Jawapan

2015-08-28T12:45:50+08:00
-0.3 tu² × 4uv × -6tv² = 7.2 t² u³ v³