[ADD MATH]
Panjang kuboid = x cm
Lebar kuboid = x cm
Tinggi kuboid = y cm

Jumlah panjang sisi kuboid ialah 64cm. Jumlah luas permukaan kuboid ialah 160cm². Cari isipadu kuboid jika y > x.

[Tolong sertakan jalan kiranya]

1
Jawapan akhir ialah 128 cm padu

Jawapan

2015-09-03T21:57:11+08:00
4y+8x=64
4y=64-8x
y=16-2x←(1)

2x²+4xy=160←(2)

subs(1) into (2)
2x²+4x(16-2x)=160
2x²+64x-8x²-160=0
-6x²+64x-160=0
3x²-32x+80=0
(3x-20)(x-4)=0
x= \frac{20}{3} or x=4

(1)→y=16-2x
y=16-2( \frac{20}{3} )  or  y=16-2(4)
y= \frac{8}{3}                 y=8

since y>x
x=4, y=8
Komen telah dipadam
Komen telah dipadam
thanks. ^_^