PT3 Dua segi empat tepat yang serupa dengan saiz setiap satunya mempunyai panjang x cm dan lebar y cm. perimeter setiap segi empat tepat itu ialah 140 cm. Kedua-dua segi empat tepat digabungkan dan perimeternya ialah 180 cm. Cari nilai x dan y

1

Jawapan

2015-09-04T21:59:36+08:00
2y=(140cm+140cm)-180cm
   =(280-180)cm
   =100cm
 y=100cm÷2
   =50cm
4y=50cm×4
    =200cm
4x=280cm-200cm
    =80cm
   x=80cm÷4
     =20cm