Jawapan

2015-09-05T12:14:58+08:00
  • asa
  • AntiSpammer
2015-09-05T13:03:55+08:00
 5\frac{1}{4} = 5.25
 \frac{3}{5} = 0.6
5.25 - 0.6 = 4.65 (B)