Kumpulan P=120 Q=150 R=80 S=tidak ditunjukkan Soalan
Jumlah murid lelaki dan perempuan dalam empat kumpulan itu ialah 800 orang. 2/5 daripada jumlah murid itu ialah murid perempuan. Hitung bilangan murid lelaki dalam kumpulan S

2

Jawapan

2015-09-05T23:21:27+08:00
120+150+80
=350
=5/5-2/5=3/5
=3/5×(800-350)
=3/5×450
=3×450÷5
=270
2015-09-06T10:26:24+08:00
Murid perempuan = 2/5

Murid lelaki = 3/5 X 800 = 480 orang

Murid lelaki dalam kumpulan S = 480 - 120 - 160 - 80 = 120 orang

Jawapan: 120 orang murid lelaki