Soalan UPSR Matematik Paper 1 (015/1)

23 Diagram 8 shows the number of sweets in four containers,R,S,T and U.
Rajah 8 menunjukkan bilangan gula-gula dalam empat bekas,R,S,T dan U.

R⇒48 sweets S⇒1/4 of R T⇒3/4 of R U⇒24sweets
48 biji gula-gula 1/4 daripada R 3/4daripada R 24biji gula-gula
Diagram 8
Rajah 8
Calculate the average of the sweets.
Hitung purata gula-gula itu.

A 12
B 30
C 36
D 40

1

Jawapan

Jawapan Paling Bijak!
2015-09-09T17:09:51+08:00
                                       Jawapannya ialah: B 30

Jalankiranya ialah :

Step1 : S ⇒ 1/4 x 48 = 12
            T ⇒ 3/4 x 48 = 36

Step2 : 48+12+36+24=120

Step3 : 120÷4 = 30

Jawapannya : B 30
3 5 3