Sebuah kedai runcit menjual 1470 kotak minuman bulan lepas. Bilangan minuman soya dijual empat kali ganda jualan minuman coklat dan minuman oren dijual separuh jualan minuman soya .

i)tuliskan persamaan linear yang mewakili maklumat di atas

ii)seterusnya,tentukan bilangan kotak yang dijual bagi minuman soya dan oren

1

Jawapan

2015-09-10T19:30:11+08:00
Soya, S = 4 kali coklat, C
oren, O = 1/2 soya
jumlah = 1470

i) Persamaan linear;

S = 4C
O = 0.5S
O = 0.5(4C)
O = 2C

S + O + C = 1470
4C + 2C + C = 1470
7C = 1470
C = 1470/7
C = 210

ii) Bilangan kotak minuman soya dan oren

Kotak minuman soya
= 4C
= 4 X 210
= 840 kotak

Kotak minuman oren
= 2C
= 2 X 210
= 420 kotak