Encik Fariq tlh melaburkan sebanyak Rm 13 900 dalam 2 jenis skim simpanan, iaitu skim A dan skim B masing-masing dengan kadar faedah 14% dan 11% setahun. Jika jumlah faedahnya yang diterima selepas 2 tahun ialah RM3 508 , berapakah jumlah wang yang telah dilaburkan dalam skim B?

1

Jawapan

2015-09-28T09:11:08+08:00
A + B = 13900
A = 13900 - B

gantikan ke dalam rumus;
2A(0.14) + 2B(0.11) = 3508
2(13900 - B)(0.14) + 0.22B = 3508
0.28(13900 - B) + 0.22B = 3508
3892 - 0.28B + 0.22B = 3508
0.28B - 0.22B = 3892 - 3508
0.06B = 384
B = 384 / 0.06
B = 6400

jawapan: jumlah yang dilaburkan dalam skim B ialah RM6400