Hikayat Hang Tuah • Sejarah Melayu
35. Apakah persamaan antara kedua-dua hasil kesusasteraan di atas? A. Dihasilkan oleh Bendahara Tun Sri Lanang B. Memaparkan kisah-kisah dalam cerita rakyat C. Mengandungi salasilah raja-raja Melayu Melaka D. Menggambarkan keagungan Kesultanan Melayu Melaka

1

Jawapan

2015-10-09T17:24:53+08:00
Jawapan: (D) menggambarkan keagungan kesultanan melayu melaka