Tuliskan satu ayat bagi setiap perkataan di bawah unuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)diam
(ii)diam-diam
(iii)terdiam
(iv)berdiam
(v)mendiami
(vi)memperdiamkan

B) Kenal pasti ayat-ayat berikut, Tentukan sama ada ayat tersebut ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya dan ayat seru.

(i)Cantikkah seluar yang saya beli semalam?
(ii)Tolong tulis nama awak dengan ejaan yang betul.
(iii)Semua peserta kursus diminta berkumpul di bilik seminar.
(iv)Mengapakah ibu bapa sekarang perlu memantau anak-anak mereka.
(v)Sila patuhi peraturan sekolah sebelum kami mengenakan tindakan.
(vi)"Wah, hebatnya kamu berpidato tadi !" tegur Hizbul kepada Rashidi.

2

Jawapan

  • sisha
  • Bercita-cita tinggi
2015-10-14T15:12:59+08:00
B)
1.ayat seru
2.ayat perintah
3.ayat penyata
4.ayat tanya
5.ayat perintah
6.ayat seru
2015-10-14T17:08:45+08:00
(ii)kenapa kawan awak itu tiba-tiba saja terdiam?