Jawapan

2015-10-17T11:04:13+08:00
 Langkah 21.  Menjadi hubungan pendidikan22.  Mengubahsuai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa23.  Pendidikan sepanjang hayat24.  Melahirkan modal insan25.  Pendidikan maya26.  Pendidikan ke luar negaraKemahiran27.  Penguasaan ICT28.  Memperkukuhkan perpaduan rakyat29.  Meneroka teknologi baru30.  Meningkatkan R&D31.  Memastikan Wawasan 2020 dicapai32.  Konsep 1 Malaysia33.  Meneruskan dasar ekonomi baru34.  Meningkatkan mutu pendidikan35.  Memperkukuhkan peranan negara sebagai hub halal36.  Meneroka pasaran baru37.  Menjadikan minda rakyat kelas pertama38.  Menjadi pusat kecemerlangan ilmu
terima kasih atas jawapan yang telah diberikan