Encik Idris ada sebuah kolam berbentuk segiempat tepat di halaman rumah.Kolam ini berukuran panjang 5m dan lebar 4m . Encik Idris ingin membina satu pinggiran konkrit yg sama lebar di sekeliling kolam itu.Akan tetapi dia hanya ada simen yg cukup untuk menutup kawasan seluas 36m2. Berapa lebar pinggiran yg boleh dibina?

1

Jawapan

2015-10-24T17:02:18+08:00
Katakan lebar pinggiran = y

(4 +2y)(5 +2y) - 4(5) = 36
20 +8y +10y +4y² -20 +36 = 0
4y² +18y -36 = 0
(2y +12)(2y -3) = 0

2y +12 = 0
2y = -12
y = -12/2
y = -6

2y -3 = 0
2y = 3
y = 3/2
y = 1.5 (pilih nilai ini kerana ia positif)

maka, lebar pinggiran yang boleh dibina ialah 1.5 meter