Jawapan

2015-10-26T23:33:34+08:00
Min
= (2+5+m) /3
= (7+m) /3

∑x²/N
= (2² + 5² + m²) /3
= (29 + m²) /3

varians = 14
14 = ∑x²/N - min²
14 = (29 + m²) /3 - [(7+m) /3]²
[(7+m) /3]² = (29 + m²) /3 - 14
(m² +14m +49) /9 = (29 +m² -42) /3
3(m² +14m +49) = 9(m² -13)
3m² +42m +147 = 9m² -117
9m² -3m² -42m -117 -147 = 0
6m² -42m -264 = 0
m² -7m -44 = 0
(m -11)(m +4) = 0

m -11 = 0
m = 11 (pilih kerana integer positif)

m +4 = 0
m = -4

maka, nilai m ialah 11
nak tanya . macam mana nak buat soalan persamaan garis lurus? soalan dia: psnaan utk dua gris lurus adalah y/5 + x/3 = 1 dan 5y=3x + 24. Tentukan sama ada kedua dua garis lurus ini berserenjang antara satu sama lain
y/5 + x/3 = 1
3y + 5x = 15
3y = -5x + 15
y = (-5x +15) /3

m1 = -5/3

5y = 3x + 24
y = (3x + 24) /5

m2 = 3/5

garis lurus berserenjang apabila (m1)(m2) = -1

(m1)(m2)
= (-5/3)(3/5)
= -1

maka, kedua-dua garis itu adalah berserenjang antara satu sama lain