Jawapan

2015-10-28T22:58:06+08:00
Isipadu kiub ais
= 12 cm x 12 cm x 12 cm
= 1728 cm³

luas tapak kuboid = 108 cm²

isipadu kuboid = luas tapak x tinggi
1728 = 108 x tinggi
tinggi = 1728 ÷ 108
tinggi = 16 cm

maka, tinggi bekas itu ialah 16 cm
2015-10-30T14:51:12+08:00
Isipadu kubus=P×L×T 
                    =12×12×12
                    =1728 

tinggi bekas  =1728÷108
                    =16